25
януари
2012
|
01:00
Europe/Amsterdam

Откритo ново наблюдавано жилище, спонсорирано от фондация VELUX

​Един от основните принципи във ВЕЛУКС е да се отнася отговорно към обществения сектор. Поредното доказателство за социалната отговорност на компанията е откриването на Наблюдавано жилище за млади хора, напускащи социалните институции. 

Нов дом, спонсориран от VELUX и Български Червен кръст

Открит нов дом - спонсори VELUX Foundation

Нов дом, спонсориран от ВЕЛУКС фондация и БЧК

На 24 януари 2012 г., в с. Лозен, се състоя официалното откриване на новото наблюдавано жилище за млади хора. Лентата бе прерязана от министър Сергей Игнатов, Управителя на ВЕЛУКС България - г-н Николай Захариев и г-н Йенс Педерсен - Мениджър на програмата към VELUX Foundation.

Жилището е по проект „Програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“. Мениджър на програмата, която е част от ВЕЛУКС фондация, е г-н Йенс Педерсен. Именно фондация ВЕЛУКС, съвместно с Международната федерация на Червения кръст / Червения полумесец – Зона Европа, финансират целия проект по изграждане на жилището.

Единствена и основна цел е осигуряване на подкрепа за успешна интеграция на младите в българското общество. Основна идея е, в наблюдаваното жилище да се настаняват 12 деца за срок от три месеца, до една година.

Стимулирането на уменията за водене на самостоятелен живот, включването в различни образователни курсове, както и участието в дейности на Българския младежки Червен кръст, ще допринесат за социално включване, самоинициатива и формиране на способност за поемане на отговорност у младите хора. Те ще бъдат подпомогнати от доброволци и специалисти в намирането на работа.

Този проект предоставя възможност за развитие и професионална реализация на младите у нас. Приносът на VELUX Foundation е не само във финансиране на едно ново социално жилище, но и в „спонсориране“ изграждането на един по-добър живот за бъдещите поколения в България.