16
октомври
2011
|
01:00
Europe/Amsterdam

Покривни прозорци със соларно управление

Вижте нова информация за покривни прозорци ВЕЛУКС със соларнo управление 

​Неповторимо удобство и лесен монтаж

Използвайте силата на слънцето, която дадейства индивидуално илигрупово на покривните прозорци, щорите, сенниците и щорите навсякъде в сградата.

Няма нужда да се включвате в захранването, което прави монтажа още по-бърз и по-лесен.

Има много опции за избор на стъклопакети,които предлагат по-голяма енергийнаефективност.

 

Без кабели и дупки в стените

• Осъществено от слънцето като източник на енергия.

• Лесно подобряване на вътрешния климат.

• Без окабеляване - изглежда привлекателно.

• Лесен монтаж.

 

 

 Вижте повече информация за прозорци със соларно управление.