30
август
2010
|
01:00
Europe/Amsterdam

Стипендии от Фондации ВЕЛУКС

Фондации ВЕЛУКС, съвместно с SOS Детски селища Дания и SOS Детски селища България, стартират програма за микро дарения. 

Целта на програмата е да позволи на младежи на възраст 16-30 години и на семейства с деца под 18 години да получат достъп до средно и висше образование, до професионално обучение и да могат да стартират малък бизнес. Кандидатите могат да поискат дарения от максимум 2000 евро, а общата сума, дарена от Фондации ВЕЛУКС е в размер на 700000 евро. Сумата се администрира от SOS Детски селища Дания и се раздава от SOS Детски селища България. Вижте повече в раздел Спонсорства.