10
септември
2021
|
08:30
Europe/Amsterdam

VELUX Group – доживотна въглеродна неутралност

VELUX Group се ангажира да улови своя исторически въглероден отпечатък и да стане Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност), чрез партньорство с WWF

Обобщение

VELUX Group се ангажира да намали своите бъдещи въглеродни емисии и да улови своя исторически въглероден отпечатък от самото основаване на компанията през 1941 г. – общо 5,6 милиона тона CO2. Това ще бъде постигнато чрез сътрудничество с WWF и чрез горски проекти, които ще се справят с изменението на климата и ще спрат загубата на хабитат, опазвайки биологичното разнообразие и подобряване на местния поминък.

Копенхаген; 1 септември 2020 г. – VELUX Group обяви днес новата си концепция и ангажимент да стане Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност) за своята 100-годишнина през 2041 година. Част от тази визия се реализира чрез партньорство с WWF (Световния фонд за дивата природа) и разкрива как историческият въглероден отпечатък на водещия производител на покривни прозорци в света – 5,6 милиона тона CO2 (обхват 1 и 2ii), емитирани от основаването му през 1941 г. – ще бъдат уловени чрез проекти за опазване на горите, управлявани от WWF.

С поглед към бъдещето, VELUX Group се ангажира също така да намали драстично въглеродните емисии на своята компания от цялата верига на стойността (обхват 1, 2 и 3iii) в съответствие с целта от Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C .

Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност) е нова концепция, инициирана от VELUX Group и разработена съвместно с WWF, за да поеме отговорност както за минали, така и за бъдещи въглеродни емисии. Неразделна част от този ангажимент е опазването на безценни естествени гори и дивата природа по света за настоящите и бъдещите поколения.

VELUX Group ще работи с WWF, за да стане " Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност) чрез инвестиране в проекти за горското стопанство и биоразнообразие, разработени специално за VELUX през следващите 21 години. Това ще помогне за спиране на загубата на хабитат, обезлесяването и разрушаването на земите, които застрашават биологичното разнообразие на горските екосистеми по света, като същевременно работят с местните общности и са от полза за него. Първите два от тези горски проекти ще се проведат в Уганда и Мианмар.

В Уганда вниманието ще бъде насочено към възстановяване на замърсени гори, отглеждане на нови гори и защита на останалите естествени гори чрез широк набор от мерки. Проектът ще отглежда и дървета в дървесни стопанства, други агролесовъдни системи и насаждения извън защитените територии, за да се отговори на търсенето на различни горски продукти и да се намали натискът върху естествените гори. Проектът в Мианмар ще работи за осигуряване на многото важни коридори за дивата природа по Мау Даунг и ще защити уникалното биологично разнообразие на тази област, в тясно сътрудничество с местните общности и в полза на местните общности.

Партньорството с WWF е в рамките на Стратегията за устойчиво развитие 2030 на VELUX Group, която включва ангажимент за намаляване на емисиите чрез инициативи с научни цели. За да трансформира бизнеса си, VELUX Group ще ускори инвестициите в енергийна ефективност на производствените си обекти, ще премине към възобновяема енергия и ще закупи 100% електроенергия от възобновяеми източници, както и ще промени значително начина, по който определя и закупува материали.

За повече информация относно Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност ) и проектите за опазване на горите в основата на партньорството с WWF, моля, посетете velux.com/itsournature

i – Днес не съществува стандартна методология за това как да се изчисли исторически въглероден отпечатък. Например, често не съществуват валидни емисионни фактори и данни за енергопотреблението за много време. Поради това групата VELUX разработи метод за изчисляване на въглеродните емисии през целия си живот. Този метод се основава на признатия корпоративен стандарт за протокола за парниковите газове и се прилага за исторически данни. Тази уникална методология, включително и основните допускания, се проверяват независимо от Carbon Trust и се преглеждат от експерти на WWF.

ii – определяне на обхвати 1 и 2. Обхват 1 (преки емисии от собствени или контролирани източници, например съоръжения на предприятието, служебни автомобили). Обхват 2 (непреки емисии от производството на закупена електроенергия, пара, отопление и охлаждане, консумирани от отчитащото предприятие).

iii – определението за обхват 3 включва всички други непреки емисии, които възникват във веригата на стойността на дадено дружество (например закупени стоки и услуги, генериране на отпадъци и транспортиране)

iv – Инициативата "Научно-ориентирани цели" мобилизира предприятията да увеличат конкурентното си предимство в прехода към нисковъглеродна дейност. Това е сътрудничество между Глобалния договор на ООН, Световният фонд за ресурси (WRI) и Световният фонд за дивата природа (WWF) и един от ангажиментите на бизнес коалицията "Ние". Инициативата определя и насърчава най-добрите практики при определянето на научни цели, предлага ресурси и насоки за намаляване на пречките и оценява и одобрява целите на дружествата.

С все по-очевидните последици от климатичните и природните кризи, са необходими спешни действия, за да се изгради по-устойчиво бъдеще за всички. Тази VELUX Group Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност) визия и ангажимент е важна стъпка, която другите, да следват
- казва Марко Ламбертини, главен директор на WWF International.
"Възприемането на ангажимент, съобразен с ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C, като същевременно се защитават важните гори и биологичното разнообразие , както и основните услуги, които те предоставят на общностите и икономиката, е в съответствие с въглеродно неутрално бъдеще, което ще послужи като основа за постигане на всички цели за устойчиво развитие. Заедно се надяваме да изградим план, който да бъде заложен и от други организации, за да се превърнат в Lifetime Carbon Neutral (Доживотна въглеродна неутралност ) и да  повишат нивата си на корпоративни действия в областта на климата и природата в световен мащаб."
Шаблон

За групата VELUX

Вече 80 години VELUX Group създава по-добра среда на живот за хората по целия свят, за да се възползват максимално от дневна светлина и свеж въздух през покрива. Продуктовата ни програма включва покривни прозорци и системни решения, слънцезащитни продукти и домашна автоматизация, както и монтаж и интелигентни решения за дома. Нашите продукти помагат за осигуряване на здравословен и устойчив вътрешен климат, за работа и обучение, за игра и удоволствие. Ние работим в световен мащаб – с продажби и производствени операции в повече от 40 страни и имаме около 11 500 служители по целия свят. VELUX Group е собственост на VKR Holding A/S, акционерно дружество, изцяло притежавано от семейство, притежаващо и нестопанска, благотворителна фондация (ФОНДАЦИЯТА VELUX) . През 2019 г. VKR Holding A/S е реализирала общи приходи от 2,9 милиарда евро, а ФОНДАЦИЯТА VELUX e дарила 178 милиона евро под формата на благотворителни каузи. За повече информация посетете www.velux.bg . Следвайте ни в Twitter @VELUX

За WWF
WWF е независима организация с над 30 милиона последователи и глобална мрежа, която работи в близо 100 страни. Нашата мисия е да спрем унищожаването на околната среда на планетата и да изградим бъдеще, в което хората живеят в хармония с природата, като опазим световното биологично разнообразие и гарантираме, устойчивото използване на възобновяеми природни ресурси и насърчаваме намаляването на замърсяването и цялостното потребление. Посетете panda.org/news за последните новини и медийни ресурси; следвайте ни в Twitter @WWF_media