30
октомври
2011
|
01:00
Europe/Amsterdam

Osram House

Osram къщата - преобразяване на старата промишлена сграда в модерен културен център. Osram къщата е емблематична сграда за използването на дневната светлина. 

 

​Osram къщата - преобразяване на старата промишлена сграда в модерен културен център. Osram къщата е емблематична сграда за използването на дневната светлина.

Osram Къщата премина през значителен ремонт и е считана за един от крайъгълните камъни на проект за градско обновление в Копенхаген. Проектът е пример за това как енергията спомага за обновяване на бившата индустриална сграда чрез използване на дневна светлина и естествена вентилация. Целта е да се сведе до минимум използването на ресурсите и, следователно, на СО2 емисии.

 

  ​Освен по-добра изолация, икономии идват от използването на възобновяеми енергийни източници. Това включва пасивното слънчево отопление, осигурено от покривните прозорци, както и намаляване на консумацията на електроенергия, идващо от по-голямото количество дневна светлина и естествена вентилация. В допълнение - слънчеви топлинни панели на покрива, осигуряващи гореща вода, както и подово отопление в мазето. Всичко това допринася за намаляване на енергийното потребление.

 

​Здравословен вътрешен климат:Сега обновяването на сградата е завършено и постигнатия резултат е видим - енергийно ефективно решение с голям прием на дневна светлина. В действителност, покривните прозорци са най-енергийно ефективеното решение, за доставяне на необходимото количество дневна светлина в сградата. Следователно, Osram House сега е изпълнена с много чист въздух, осигурен от естествената вентилация, която осигурява здравословения вътрешен климат. Дневната светлина и свежия въздух, са от жизненоважно значение за нашето благосъстояние, здраве и способността ни да учим и да работим. Ние прекарваме 90% от времето си на закрито, и 30% на маса - това не допринасят за здравословен вътрешен климат, така че за нас е важна възможността за осигуряването на много дневна светлина и естествена вентилация в нашите сгради. Кой стои зад:Проектното предложение за културния център е съставено от архитектите от Групата VELUX.   За Групата VELUXVELUX Group създава по-добра жизнена среда с дневна светлина и свеж въздух през покрива. VELUX продуктовата програма съдържа широка гама от покривни прозорци и капандури, заедно с решения за плоски покриви. Групата ВЕЛУКС, с продктите си, също така осигуррява на много красива гледка чрез слънцето чрез ролетни щори, монтаж на продукти, продукти с дистанционно управление и термални соларни панели за монтаж на покриви. VELUX Group, която има производствени компании в 11 страни и търговски компании в малко под 40 страни, представлява една от най-силните марки в световния сектор на строителни материали и неговите продукти се продават в повечето части на света. Групата VELUX има около 10,000 служители и е собственост на ВКР Holding A / S, акционерно дружество, изцяло собственост на фондации и семейството. За повече подробности, посетете www.velux.com.